Farshid Pakzat increases the people’s knowledge and awareness and helps them to be successful in life, financial problems and family issues, achieve wealth, overcome fears, strengthen self-confidence, increase creativity, train the unconscious mind, set the goals and try to solve different problems in life and have the happiest life. By joining Farshid Pakzat, have a lot of information and knowledge for being successful in life.

Join today and get 10% discount
Success NLP Achieve wealth Positive energy

Individual and organizational success

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع زندگی هر شخصی موفقیت است. موفقیت تعریفی واحد ندارد و هرکسی از موفقیت تعریف خاصی دارد. شخصی ازدواج موفق و شخص دیگر پیشرفت در کسب‌و کار را موفقیت تلقی می‌کند. با مطالعه مقالات راز موفقیت می‌توانید ساده‌تر به این امر دست پیدا کنید.

NLP

ان‌ال‌پی یا برنامه‌ریزی عصبی کلامی می‌تواند با بهبود سازی فعالیت مغزی تغییراتی در رفتارها و حرکات شما به‌وجود آورد. از مهم‌ترین کارهایی که می‌توان با ان‌ال‌پی انجام داد می‌توان به قانون جذب و هیپنوتیزم اشاره کرد.

Achieve wealth

کسب ثروت و دانستن اینکه چطور سرمایه مالی خود را افزایش دهیم شاید از اسراری باشد که فقط افراد ثروتمند آن را بدانند اما با مطالعه دقیق و انجام تمرین‌های ذکر شده در مقالات می‌توانید به ثروتی که خواهان‌اش هستید برسید.

Positive energy

ثابت شده است که اگر انرژی درونی شخصی مثبت باشد قادر به جذب و دریافت نکات مثبت از اتفاقات روز می‌باشد. چطور است در این بخش خاص سایت انرژی مثبت را دریافت کنیم و با موج منفی که در اطراف‌مان وجود دارد مقابله کنیم.