کمپین منِ قهرمان شروع شد. تخفیف ویژه محصول NLP

دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بندرعباس جلسه پرسش و پاسخ

ترم سوم دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بند عباس جلسه پرسش و پاسخ

ترم سوم دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بندرعباس جلسه پرسش و پاسخ

سال ۹۶

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

محل برگزاری: سالن شهید آوینی خانه کیفیت بندرعباس (آقای فخری)

تعداد شرکت کنندگان: حدود ۳۰۰ نفر

مدیریت ذهن در بندرعباس

سمینار مدیریت بندرعباس