کمپین منِ قهرمان شروع شد. تخفیف ویژه محصول NLP

ان ال پی مقدماتی در بندرعباس پاییز ۹۶

ان ال پی مقدماتی در بندرعباس پاییز ۹۶

ان ال پی مقدماتی در بندرعباس پاییز ۹۶

کارگاه ۱ روزه NLP Communication (ان ال پی کامیونیکیشن)

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

تعداد شرکت کنندگان: حدود ۱۵۰ نفر

محل برگزاری: خانه کیفیت بندرعباس

ان ال پی مقدماتی در بندرعباس پاییز ۹۶

دوره ان‌ال‌پی بندر عباس

ان ال پی مقدماتی در بندرعباس پاییز ۹۶