«فرشید پاکذات» با افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی متناسب، به تمام فارسی زبانان دنیا کمک می‌کند تا برای موفقیت در زندگی، حل مشکلات مالی و مسائل خانوادگی، رسیدن به ثروت، غلبه بر ترس‌ها، تقویت اعتماد به نفس، افزایش خلاقیت، تربیت ضمیر ناخودآگاه، تنظیم اهداف و حل مشکلات مختلف زندگی خود تلاش کنند و زندگی شادتری داشته باشند. با پیوستن به خانوادۀ فرشید پاکذات، جدیدترین اطلاعات مورد نیاز شما برای‌تان ارسال می‌گردد.

با عضویت از تخفیفات ویژه اعضا برخوردار شوید

باورها و تاثیر باورها در زندگی

استاد فرشید پاکذات در این ویدئو به باورها و اینکه چه تاثیری می‌توانند بر روی ما در رسیدن به موفقیت بگذارند صحبت می‌کنند. در این وید‌ئو درباره موارد زیر نیز صحبت می‌شود:

  • تعریف باور
  • افکار و باور چه تفاوتی دارند؟
  • باور ۱۰۰٪ چیست؟
  • تاثیر باورها در رفتارها
  • استخراج باورها چگونه شکل می‌گیرد
  • باورهای محدود کننده
  • شکل‌گیری باورهای جدید
  • و..