قدرتمند بودن در مسیر موفقیت

قدرتمند بودن در مسیر موفقیت بسیار مهم است. چگونه با مشکلاتی که سر راه ما ایجاد می‌شوند برخورد کنیم و آنها را از بین ببریم یا اینکه ما چطور می‌توانیم در مسیر موفقیت خسته نشویم. استاد فرشید پاکذات در این ویدئو توضیح می‌دهند که چگونه در مسیر موفقیت قدرتمند ظاهر شویم.

  • شناخت افراد از خودشان
  • چگونه از خودمان تصویر سازی کنیم
  • مسیر موفقیت
  • شناسایی ضعف‌ها
  • احساس ارزشمندی
  • و ..