آخرین گالری

ترم سوم دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بند عباس جلسه پرسش و پاسخ

ترم سوم دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بندرعباس جلسه پرسش و پاسخ [گالری]

ترم سوم دوره مدیریت ذهن و آرزوها در بندرعباس جلسه پرسش و پاسخ سال ۹۶ محل برگزاری: سالن شهید آوینی خانه کیفیت بندرعباس (آقای فخری) تعداد شرکت کنندگان: حدود ۳۰۰ نفر