«فرشید پاکذات» با افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی متناسب، به تمام فارسی زبانان دنیا کمک می‌کند تا برای موفقیت در زندگی، حل مشکلات مالی و مسائل خانوادگی، رسیدن به ثروت، غلبه بر ترس‌ها، تقویت اعتماد به نفس، افزایش خلاقیت، تربیت ضمیر ناخودآگاه، تنظیم اهداف و حل مشکلات مختلف زندگی خود تلاش کنند و زندگی شادتری داشته باشند. با پیوستن به خانوادۀ فرشید پاکذات، جدیدترین اطلاعات مورد نیاز شما برای‌تان ارسال می‌گردد.

با عضویت از تخفیفات ویژه اعضا برخوردار شوید

ریشه‌یابی باورها و شناخت تاثیر آن‌ها به کمک ان ال پی

ساخت باورها

بدونتردید زندگی هر انسانی تحت تاثیر باورهای او قرار دارد. ریشه‌یابی باورها، شناختتاثیر آن‌ها و بررسی چگونگی شکل‌گیری این باورها، در زندگی نقش پر رنگی برای رسیدنبه اهداف بازی می‌کنند.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

باورهایما مشخص می‌کنند که در زندگی به چه سمتی حرکت خواهیم کرد. باورهای ما اهداف حقیقیما را تعیین می‌کنند. اگر در زندگی هدفی داشته باشیم که با باورهای ما همسو نباشد،رسیدن به آن هدف برای ما غیر ممکن است. پس ریشه‌یابی باورها برای رسیدن به موفقیتدر زندگی، امری ضروری‌ست.

در صورتی که انواع باورها را بشناسید، می‌دانید که هر انسانی می‌تواند ۲ دسته باور داشته باشد، باورهای محدود کننده و باورهای یاری کننده. باورهای محدود کننده مانع شما برای سیدن به هدفی که دارید می‌شوند و باورهای یاری کننده، موتور حرکت شما برای رسیدن به اهداف‌تان هستند. در مورد باورها توجه به یک موضوع اهمیت بالایی دارد. برای اینکه اتفاقی در زندگی شما بی‌افتد یا به سمتی خاص حرکت کنید، نیاز نیست به این باور داشته باشید که آن اتفاق می‌افتد. همین که شما به امکان‌پذیر بودن وقوع آن اتفاق باور داشته باشید، موتور شما برای حرکت در مسیر مورد نظر روشن می‌شود.

باورمحدود کننده
تکرار باور ها باعث اثرگذاشتن آن بر نوع و سبک زندگی می باشد

با ریشه‌یابی باورها به چه چیزهایی می‌رسیم؟

باورهای ما چگونه شکل می‌گیرند؟ شناخت ما از جهان، تجربه‌های مهمی که در زندگی داشته‌ایم، منابعی که در اختیار داشته‌ایم و ساختار منطق ما، ارزش‌های ما را شکل می‌دهند. سپس باورهای ما برای تحقق ارزش‌هایی که داریم در درون ذهن و وجود ما شکل می‌گیرند.

شاید بتوان گفت ارزش‌های ما نقاطی هستند که ما تمایل داریم به آن‌ها برسیم. باورهای ما خط وصل کننده ما به این ارزش‌ها و خط رابط بین ارزش‌های مختلف با یکدیگر هستند. بنابراین با ریشه‌یابی باورها، می‌توانیم ارزش‌های نهفته در پشت باورهای خود را شناسایی کنیم.

رسیدن به باورها
ساده ترین نوع پذیرش باور داشتن شناخت از آن است

سپس برای تغییر باورهای خود می‌توانیم روی تغییر این ارزش‌ها کار کنیم. اما ریشه‌یابی باورها چگونه عمل می‌کند؟ ما چه ابزاری برای ریشه‌یابی باورها در اختیار داریم؟

ریشه‌یابی باورها چگونه عمل می‌کند؟

باورهای ما در ذهن ما جای گرفته‌اند. بنابراین برای ریشه‌یابی باورها باید به عمق ذهن خود نفوذ کنیم. برای این کار می‌توانیم با توجه به نقش زبان در تفکر، از ابزارهایی زبانی، برای نفوذ در ذهن خود استفاده کنیم. منظور از ابزارهای زبانی، امکاناتی است که زبان به عنوان یک فرایند ذهنی در اختیار ما قرار می‌دهد.

زندگی با باورها
ما انسان ها باورهای خود درحال زندگی هستیم

بااستفاده از کلمات ربط می‌توانیم خود را در موقعیت شکل‌گیری یک باور قراردهیم. با استفاده از این کلمات می‌توانیم برای خود سوالاتی مطرح کنیم و با پاسخ دادنبه آن‌ها به ماهیت و ابعاد اثر گذاری آن باور برسیم.

استفاده از کلمات ربط، چطور به ریشه‌یابی باورها کمک می‌کند؟

برایریشه‌یابی باورها می‌توانید از کلمات ربط مختلف استفاده کنید. می‌توانید بعضی ازاین کلمات ربط در ادامه ببینید:

 • زیرا
 • تا زمانی که
 • در آن صورت
 • همان طور که
 • قبل از
 • هر وقت
 • اگر
 • بعد از
 • بنابراین

هر کدام از کلمات ربط را با توجه به نوع باور خود می‌توانید استفاده کنید. هر یک از کلمات ربط، یا سایر کلمات ربطی که به ذهن‌تان می‌رسد، ابزاری برای کشف و ریشه‌یابی باورها از ابعاد مختلف هستند. یعنی استفاده از هر کدام از این کلمات ربط در ارتباط با باوری که دارید، می‌تواند یک جنبه‌ی جدید از آن باور را برای شما آشکار کند.

چگونه از کلمات ربط برای ریشه‌یابی باورها استفاده کنیم؟

فرض کنید یکی از باورهای شما این است که رانندگی نباید هیچ وقت به کسی برای عبور راه بدهید. برای ریشه‌یابی این باور می‌توانید از کلمات ربط به این صورت استفاده کنید. مثلا می‌گویم: «از نظر من در رانندگی نباید به دیگران راه داد، زیرا …»

ریشه یابی کامل باور
باورهایی که در ذهن ما هستند به صورت عادت در ما نهادینه شده‌اند

استفاده از کلمه «زیرا» در کنار این باور، شما را به سمت علت شکل‌گیری این باور هدایت می‌کند. به جواب‌های مختلفی که برای این باور قابل تصور است فکر کنید. مثلا: زیرا من دوست دارم همیشه از دیگران برتر باشم. زیرا من معمولا دیر به قرارهایم می‌رسم. زیرا من نگران این هستم که دیگران فکر کنند رانندگی من خوب نیست. زیرا من دوست دارم دیگران تصور کنند رانندگی من خیلی خوب است.

هرکدام از این جواب‌ها نشان دهنده یک ارزش و عامل انگیزه دهنده در فرد است. وقتی بهارزشی که پشت این باور نهفته است پی ببریم، می‌توانیم برای تغییر آن باور وارد عملشویم. به یک مثال دیگر با استفاده از یک کلمه ربط دیگر توجه کنید.


چند مثال برای استفاده از کلمات ربط جهت ریشه‌یابی باورها

«منموقع رانندگی به هیچ کس راه نمی‌دهم، بنابراین…». استفاده از این کلمه ربط، شمارا به سمت نتیجه این باور در زندگی شما هدایت می‌کند. شما می‌توانید باورهای اساسیخود در زندگی را با این روش ریشه‌یابی کنید. سعی کنید این کار را با باورهایی کهزندگی شما را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند انجام دهید.

بهاستفاده از این روش برای ریشه‌یابی باورها در مورد مسائل مهم زندگی فکر کنید. اینموارد را به عنوان نمونه در نظر بگیرید:

 • به نظر من ثروتمندان افراد بدی هستندزیرا…
 • به نظر من ثروتمندان افراد بدی هستند، بنابراین
 • من فکر می‌کنم بیماری من درمان نمی‌شود،زیرا
 • من از رسیدن به موفقیت ناامید می‌شوم، هروقت
 • من از قبولی در دانشگاه ناامید نبودم، قبلاز

می‌توانید با استفاده از این روش، باورهای مختلف خود را ریشه‌یابی کنید تا قدمی بزرگ در راه اصلاح باورهای محدود کننده و تقویت باورهای یاری کننده در زندگی بردارید و هر روز با سرعت بیش‌تری در مسیر رویاهای‌تان گام بردارید.

گروه آموزش پژوهشی فرشید پاکذات