هر کاری را شروع می‌کنم خسته می‌شوم و برای ادامه‌ی مسیر انگیزه ندارم

فرشید پاکذات
فرشید پاکذات

مستر بین‌المللی دوره‌های NLP و موفقیت

اگر هدف شما درست نباشد انگیزه‌ی کافی برای انجام هیچ کاری نخواهید داشت. سعی کنید هدفی که انتخاب می‌کنید متناسب با علاقه باشه و استعدادی در انجام آن نیز داشته باشید.

سؤالات مشابه: