تاثیر افکار در زندگی افراد

هزاران رشته فکری در طول روز از ذهن ما می‌گذرد. اینکه ما چگونه و به چه موضوعاتی فکر می‌کنیم بسیار حائز اهمیت هستند و در این ویدئو استاد فرشید پاکذات به اهمیت و تاثیر افکار در زندگی می‌پردازند.

  • تاثیر افکار در زندگی
  • فرا فکرها در ان ال پی
  • چقدر به تفکرات خود اعتماد کنیم؟
  • تفاوت افکار و باورها
  • و …