چگونه مقاومت‌های درونی را شناسایی کنیم؟ - فرشید پاکذات

چگونه مقاومت‌های درونی را شناسایی کنیم؟

شناسایی مقاومت‌های درونی

مقاومت‌های درونی عواملی هستند که مانع انجام دادن کار توسط ما می‌باشند و در اکثر مواقع ما متوجه این مقاومت‌ها در خود نمی‌شویم و به نوعی ناخودآگاه می‌باشد. استاد فرشید پاکذات در این ویدئو توضیح می‌دهند که این مقاومت‌های درونی را شناسایی کنیم و بتوانیم با آنها مقابله کنیم. در ضمن یک خبر ویژه هم در انتهای همین ویدئو رو اعلام می‌کنند. توصیه می‌شود تا انتها این ویدئو رو تماشا کنید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:
  • شناسایی مقاومت‌های درونی
  • مقاومت‌های درونی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
  • چگونه این نوع مقاومت‌ها را کنار بزنیم؟
  • خبر ویژه
  • و …