کمپین منِ قهرمان شروع شد. تخفیف ویژه محصول NLP

سمینار اصفهان

سمینار اصفهان

سمینار اصفهان

اصفهان سال ۹۵
محل برگزاری: سینما فرهنگیان
تعداد شرکت کنندگان: حدود ۴۰۰ نفر
موسسه ایرانیان موفق – سمینار ما
دوره: ۲ ماهه

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

سمینار اصفهان