«فرشید پاکذات» با افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی متناسب، به تمام فارسی زبانان دنیا کمک می‌کند تا برای موفقیت در زندگی، حل مشکلات مالی و مسائل خانوادگی، رسیدن به ثروت، غلبه بر ترس‌ها، تقویت اعتماد به نفس، افزایش خلاقیت، تربیت ضمیر ناخودآگاه، تنظیم اهداف و حل مشکلات مختلف زندگی خود تلاش کنند و زندگی شادتری داشته باشند. با پیوستن به خانوادۀ فرشید پاکذات، جدیدترین اطلاعات مورد نیاز شما برای‌تان ارسال می‌گردد.

با عضویت از تخفیفات ویژه اعضا برخوردار شوید

پول چرک کف دست است: تاثیر ضرب المثل‌ها روی زندگی ما

پول چرک کف دست است: تاثیر ضرب المثل‌ها روی زندگی ما

حتما در شرایط مختلف شنیده‌اید که می‌گویند: «پول چرک کف دست است». این جمله به نوعی شما را دعوت می‌کند که به پول ارزش و اهمیت زیادی ندهید. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که این ضرب المثل چه آثاری روی ذهن شما دارد؟

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

ضربالمثل‌هایی مثل پول چرک کف دست است، از این جهت اهمیت دارند که می‌توانند بدون آنکه خود ما اطلاع داشته باشیم روی ذهن و زندگی ما اثر بگذارند. بنابراین اطلاع ازتاثیر این ضرب المثل‌ها روی ذهن ما و آگاهی از اثر آن‌ها روی زندگی ما بسیار مهماست.

ضرب المثل پولچرک کف دست است چه مواقعی استفاده می‌شود؟

یکی از مواقعی که از ضرب المثل پول چرک کف دست است استفاده می‌کنیم، زمان‌هایی است که شخصی بابت ضرر و زیان مالی دچار ناراحتی شدید یا عصبانیت است. در این شرایط تلاش داریم با گفتن این جمله فرد مقابل را از ناراحتی دربیاوریم و به او لقا کنیم که نباید اهمیت زیادی به پول بدهد.

مطالعه کنید: باد آورده را باد می‌برد

مورددیگری که از این ضرب المثل استفاده می‌کنیم، زمانی است که فکر می‌کنیم شخصی بیش ازحد برای کسب ثروت تلاش می‌کنید. در این مواقع می‌گویم: «ای بابا پول چرک کف دست است.چرا این همه کار می‌کنی؟». گاهی اوقات هم برای دلداری به خود درباره از دست دادنپول یا مشکلات مالی از این اصطلاح استفاده می‌کنیم.

همانطور که گفتیم از معانی پشت این ضرب المثل و اثری که بر ذهن ما یا شنوده دارد، هیچاطلاعی نداریم. در ادامه به اثرات استفاده از ضرب المثل پول چرک کف دست است می‌پردازیم.اما پیش از ةن، به نحوه‌ی اثر گذاری این ضرب المثل رو ذهن می‌پردازیم.

ضرب المثل پولچرک کف دست است چگونه روی ذهن ما اثر می‌گذارد؟

ضرب المثل پول چرک کف دست است چگونه روی ذهن ما اثر می‌گذارد؟
ضرب المثل‌ها توانایی اثر گذاری روی ضمیر ناخودآگاه را دارند

ضرب المثل پول چرک کف دست است و سایر ضرب المثل‌ها، نوعی استعاره هستند. اگر با تاثیر استعاره بر ذهن آشنایی داشته باشید، می‌دانید که هنگام استفاده از استعاره‌ها، با منطق مخاطب گفتگو نمی‌کنیم. بلکه ضمیر ناخودآگاه وی را مخاطب قرار می‌دهیم.

بههمین دلیل انتقال مفاهیم مختلف با استفاده از استعاره‌ها، سریع‌تر و اثر بخش‌تراست. ضمیر ناخودآگاه ما تخصص بالایی در کشف معانی پشت کلمات و جملات دارد و درکاین معانی به صورت ناخودآگاه اتفاق می‌افتد.

بنابراینوقتی با استفاده از ضرب المثلی مثل پول چرک کف دست است با مخاطب صحبت می‌کنیم،تمامی مفاهیم پشت این عبارت به طور ناخودآگاه روی ذهن او اثر می‌گذارد. پس باید دراستفاده از ضرب المثل‌ها با احتیاط و آگاهانه عمل کنیم.

توجهبه زمان استفاده از این عبارت هم به نظر قابل توجه است. همانطور که اشاره کردیم،خیلی اوقات این ضرب المثل را زمانی که فرد در ناراحتی یا عصبانیت شدید است به کارمی‌بریم. در این حالات روحی، ضمیر ناخودآگاه راحت‌تر در دسترس قرار می‌گیرد.بنابراین ناآگاهانه ضمیر ناخودآگاه وی را به صورتی نادرست برنامه‌ریزی می‌کنیم.

حالاکه با شیوه‌ی اثر گذاری ضرب المثل‌ها روی ذهن آشنا شدیم، معانی و اثرات ضرب المثل پولچرک کف دست است را بررسی می‌کنیم.

پول چرک کف دستاست چه معانی و اثراتی دارد؟

دربررسی آثار استفاده از این ضرب المثل باید به این نکته توجه داشته باشیم که اثراین ضرب المثل روی ذهن به نیت ما در استفاده از آن ارتباطی ندارد. نباید فراموشکنیم که این ضرب المثل به علت مفاهیمی که در دل خود دارد، در هر شرایطی به طورناخودآگاه روی ذهن ما اثر می‌گذارد.

شاید واقعا برادر ما بی‌جهت و بیش از حد برای از دست دادن پول ناراحت است. شاید دوست ما به حفظ تعادل بین کار و زندگی فکر نمی‌کند و واقعا نیاز به تذکری در این مورد دارد. به هر حال و در هر شرایطی، بهتر است به خاطر معانی و اثرات این ضرب المثل که در ادامه مطالعه می‌کنید، از آن استفاده نکنیم.

اولین اثر ضربالمثل پول چرک کف دست است: بی‌اهمیت بودن پول

اولین اثر ضرب المثل پول چرک کف دست است: بی‌اهمیت بودن پول
بعضی ضرب المثل‌ها پول را برای ما بی‌اهمیت جلوه می‌دهند

اولینمفهومی که این ضرب المثل به ذهن منتقل می‌کند، بی‌اهمیت بودن یا حتی بد بودن پولاست. چرا که آن را به چرک کف دست تشبیه می‌کنیم آیا پول واقعا بی‌اهمیت یا بد است؟

حتما ارتباط پول و شادی را می‌دانید. حتما می‌دانید که بدون داشتن پول چه مشکلاتی برای زندگی بوجود می‌آید و بالاتر از آن با داشتن پول چه کارهای خوب و لذت بخشی می‌توان انجام داد و چه کمک‌هایی به دیگران می‌توان کرد.

شاید خیلی‌ها به درستی از پول استفاده نکنند و با داشتن پول برای خود درد سر درست کنند. اما تحقیقات علمی ثابت کرده که با درست خرج کردن پول می‌توان شادی را برای خود خرید. بنابراین نباید با استفاده از این ضرب المثل ذهن مخاطب را برای بی‌اهمیت دانستن پول برنامه‌ریزی کنیم.

دومین اثر ضربالمثل پول چرک کف دست است: تلاش نکردن برای پول

چرانباید برای کسب پول و ثروت تلاش کرد؟ وقتی از این ضرب المثل استفاه می‌کنیم تلاشنکردن برای کسب پول را به مخاطب خود القا می‌کنیم. اما تلاش کردن برای ساخت یکزندگی خوب و با نشاط وظیفه‌ی هر انسانی است.

می‌دانیمکه پول یکی از عوامل ضروری برای داشتن زندگی خوب و دلخواه به حساب می‌آید. پسنباید با استفاده از چنین ضرب المثلی، به طور ناخودآگاه روی مسیر زندگی دیگرانتاثیر منفی بگذاریم.

سومین اثر ضربالمثل پول چرک کف دست است: تغییر نقطه تمرکز

سومین اثر ضرب المثل پول چرک کف دست است: تغییر نقطه تمرکز
این ضرب المثل تمرکز شما را از کسب ثروت به سمت خرج کردن پول هدایت می‌کند

شایدکمتر کسی به سومین اثر این عبارت روی ذهن توجه کرده باشد. با استفاده از ضرب المثلپول چرک کف دست است، در واقع نقطه‌ی تمرکز مخاطب را از تلاش برای کسب پول و ثروتبه خرج کردن پول انتقال می‌دهیم.

اینضرب المثل علاوه بر اینکه پول را به چیزی بی‌اهمیت و کثیف تشبیه می‌کند، آن راامری گذرا معرفی می‌کند. یعنی پول همانطور که می‌آید، خرج هم می‌شود. اما همانطورکه می‌دانید، در تفکر افرادی که ذهن فقیر دارند، پول برای خرج کردن است.

افرادی که ذهن ثروتمند دارند، از پول برای بدست آوردن پول بیش‌تر استفاده می‌کنند. این افراد پول را برای خرج کردن نمی‌خواهند. بلکه پول را ابزاری می‌دانند برای کسب ثروت بیش‌تر.

بااستفاده از این عبارت، در واقع ذهن مخاطب را به سمت فقیر شدن هدایت می‌کنیم. بهنظر می‌رسد حتی اگر دوستان ما در کار کردن و تاسف خوردن برای پول زیاده‌روی می‌کنند،بهتر است راه دیگری برای دلداری دادن به آن‌ها پیدا کنیم.

گروه آموزشی پژوهشی فرشید پاکذات