موفقیت شغلی را با ۱۰ توصیه از ان ال پی (NLP) بدست آورید - فرشید پاکذات

موفقیت شغلی را با ۱۰ توصیه از ان ال پی (NLP) بدست آورید

موفقیت شغلی را با ۱۰ توصیه از ان ال پی (NLP) بدست آورید

از ان ال پی به شیوه‌های مختلفی برای موفقیت شغلی می‌توان استفاده کرد. ان ال پی کاربردهای گسترده‌ای دارد و هر فردی می‌تواند بنا به نیاز خود از بخشی از آموزش‌ها و تکنیک‌های کاربردی ان ال پی برای موفقیت شغلی خود استفاده کند.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

دراین مقاله ۱۰ توصیه که از دل مفاهیم و تکنیک‌های ان ال پی برای موفقیت شغلیاستخراج شده را ارائه می‌کنیم.

۱- موفقیت شغلی با تمرین، اشتیاق و اراده قوی

موفقیت شغلی با تمرین، اشتیاق و اراده قوی
مثل کودکان، از زمین خوردن نترسید

هیچ کس نمی‌تواند هیچ کاری را از ابتدا به درستی انجام دهد. تا به حال به راه رفتن کودکان دقت کرده‌اید؟ معمولا کودکان با برداشتن قدم اول زمین می‌خورند. اما بلند می‌شوند و دوباره سعی می‌کنند. کودکان برای راه رفتن اشتیاق دارند. سعی کنید برای رسیدن به هدفی که دارید شعله‌های اشتیاق را در درون خود روشن نگه دارید.

تلاشبرای راه رفتن و زمین خوردن نوعی تمرین است. پس شما هم فراموش نکنید. برای موفقیتدر هر کاری باید تمرین کنید. اگه یک فروشنده یا بازاریاب هستید یا هر شغل دیگریدارید، باید با تمرین در آن حرفه به مهارت بالایی برسید.

ان ال پی راهی به شما پیشنهاد می‌دهد که بتوانید سریع‌تر به نتیجه برسید و تاثیر تمرین کردن را هم داشته باشد. با استفاده از قدرت تجسم که ان ال پی شیوه‌های درست آن را به ما می‌آموزد، می‌توانید به آمادگی ذهنی لازم برای درست انجام دادن کارها برسید.

اگر واقعا به دنبال کسب موفقیت شغلی هستید، همان عزم و اراده دوران کودکی را در خود بیدار کنید تا بتوانید به خواسته‌های خود برسید. برای تبدیل رویاها به واقعیت به ابزار اراده‌ی قوی نیاز دارید.

۲- فرار از مشکل یا کسب موفقیت؟

فرار از مشکل یا کسب موفقیت؟
انگیزه شما برای رسیدن به موفقیت، فرار از مشکلات است یا کسب موفقیت؟

شمابه دنبال فرار از مشکل هستید یا به دنبال کسب موفقیت شغلی؟ تفاوت این دو بسیارزیاد است. ضمیر ناخودآگاه شما بسیار قدرتمند است و هر چه را که وارد آن کنید، بههمان می‌رسید. بنابراین وقتی به خواسته‌های خود فکر می‌کنید، مراقب باشید.

ببینیدآیا به فرار از مشکلات فکر می‌کنید یا به رسیدن به موفقیت؟ وقتی به فرار از مشکلاتفکر می‌کنید، چیزی که ذهن شما را درگیر می‌کند، مشکلات است. اما وقتی به کسبموفقیت فکر می‌کنید، ذهن شما درگیر موفقیت می‌شود.

وقتیذهن شما درگیر فرار از مشکلات است، دچار احساسات منفی می‌شوید، چرا که به مشکلاتفکر می‌کنید. اما وقتی ذهن خود را درگیر چگونگی کسب موفقیت می‌کنید، احساسات مثبترا درون خود تجربه خواهید کرد. چرا که به موفقیت فکر می‌کنید و این اندیشه به شماانرژی می‌دهد.

۳- توجه بهارتباط موثر

رسیدن به موفقیت شغلی بدون داشتن توانایی برقراری ارتباط موثر، غیر ممکن به نظر می‌رسد. در هر کسب و کاری که هستیم، نیازمندیم که با انسان‌های دیگر ارتباط برقرار کنیم. موفقیت شغلی ما تا حد زیادی وابسته به توانایی ما در برقرار ارتباط موثر است.

۴- قدم به قدم جلو بروید

برایرسیدن به موفقیت در هر کاری، باید روی قدم‌های کوچک اما اصولی حسابباز کنیم. ان ال پی، آموزش‌ها و تکنیک‌های مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهد. برایرسیدن به موفقیت شغلی، باید نیازهای خود را بشناسید، سپس بر اساس این نیازها، ازتکنیک‌های ان ال پی استفاده کنید.

درصورتی که بخواهید در ابتدا از همه‌ی آموزش‌ها و تکنیک‌های ان ال پی، با هم استفادهکنید، ممکن است به نتایج بزرگ و قابل توجهی دست پیدا نکنید.

۵- از اصطلاحات تخصصی استفاده نکنید

از اصطلاحات تخصصی استفاده نکنید
در صحبت با افراد غیر متخصص از اصطلاحات تخصصی استفاده نکنید

خیلی‌هابه دلایل مختلف در صحبت با دیگران از اصطلاحات تخصصی استفاده می‌کنند. خوب و بداین کار به این بستگی دارد که مخاطب شما با آن اصطلاحات آشنایی دارد یا نه؟ درصورتی که مخاطب شما با این اصطلاحات تخصصی آشنایی نداشته باشد، شما راه برقراریارتباط موثر را مسدود می‌کنید.

وقتیشما از اصطلاحات تخصصی استفاده می‌کنید، ۲ اتفاق برای مخاطبی که با آن‌ها آشنانیست می‌افتد. اول اینکه ممکنه است ذهن مخاطب درگیر معنی اصطلاح شود. در نتیجه باعثقطع شدن ارتباط ذهنی مخاطب با خود می‌شویم.

اتفاقدوم این است که احتمال دارد مخاطب احساس کند از نظر دانایی پایین‌تر از شماست.همین احساس مانع ایجاد ارتباط موثر با مخاطب می‌شود. بنابراین از به کار بردناصطلاحات تخصصی که مخاطب با آن‌ها آشنا نیست، پرهیز کنید.

۶- راه‌های جدیدرا امتحان کنید

یکی از پیش فرض های ان ال پی این است که شکستی وجود ندارد، هر آنچه هست بازخورد است. پیش فرض‌های ان ال پی بر اساس بررسی زندگی افراد موفق استخراج شده‌اند. بنابراین ما هم برای کسب موفقیت شغلی باید مثل آن‌ها رفتار کنیم.

اگر راهی که برای موفقیت کسب و کار خود انتخاب کرده‌اید به نتیجه نرسید، همه چیز را تمام شده ندانید. آن را به چشم درسی بزرگ برای رسیدن به موفقیت نگاه کنید. تغییر شغل و از این شاخ به آن شاخ پریدن، ویژگی افراد موفق نیست.

۷- خود را تغییردهید نه دیگران را

اگردر تعامل با دیگران به نتیجه نمی‌رسید، تلاش نکنید آن‌ها را تغییر دهید.هدف شما این است که در برقراری ارتباط با دیگران به هدف مطلوب خود برسید. بنابراینبه جای تلاش برای تغییر دیگران و شکایت از اینکه دیگران با شما همراهی نمی‌کنند،خود را تغییر دهید.

سعیکنید مطابق الگوی فکری دیگران رفتار کنید. در صورتی که این کار را به درستی انجامدهید، می‌بینید که همه چیز تغییر می‌کند. همان فردی که تا دیروز با او به نتیجهنمی‌رسیدید، واکنشی به شما نشان می‌دهد که با قبل متفاوت است.

درواقع برای تغییر رفتار دیگران، شما باید رفتار خودتان را عوض کنید. به محض اینکهاین کار را انجام دهید، مشاهده می‌کنید که بازخوردی که از دیگران می‌گیرید کاملامتفاوت است.

۸- برای سریع‌تربه مقصد رسیدن، گاهی توقف کنید

برای سریع‌تر به مقصد رسیدن، گاهی توقف کنید
گاهی توقف کنید و با نگاه به پشت سر از موفقیت‌های گذشته لذت ببرید

اگراحساس می‌کنید با سرعت در حال حرکت در مسیر موفقیت هستید، بهتر است گاهی توقفکنید. گاهی بایستید و به مسیری که طی کرده‌اید نگاه کنید. موفقیت‌های خود را مرورکنید. هر چقدر هم که کوچک هستند به آن‌ها اهمیت بدهید.

هر چند که مخزن انگیزه‌ی شما در حال حاضر پر است، اما برای ادامه‌ی مسیر، به انگیزه بیش‌تری نیاز دارید. پس هر از گاهی توقف کنید، به مسیر طی شده نگاه کنید و از موفقیت‌های خود لذت ببرید.

۹- برای کسب موفقیت شغلی کنجکاو باشید

سعیکنید کنجکاو و جستجوگر باشید. کنجکاوی هم ذهن شما را باز می‌کند و هم مانع پیشداوری شما می‌شود. با کنجکاوی دریچه‌های جدید به سمت موفقیت را به روی خود می‌گشایید.با کنجکاوی می‌توانید به حقایقی دست پیدا کنید که رقبای‌تان از آن‌ها بی‌اطلاعهستند و همین می‌تواند باعث موفقیت شغلی شما شود.

۱۰- تفریح کردن را فراموش نکنید

تفریح کردن را فراموش نکنید
با تفریح انرژی و انگیزه خود را تقویت کنید

اگهمی‌خواهید به موفقیت شغلی برسید، تفریح کردن را فراموش نکنید. خیلی‌ها تمام انرژیخود را صرف کار کردن می‌کنند و از تفریح غافل می‌شوند. شاید این روش برای مدتکوتاهی سرعت حرکت شما را افزایش دهد. اما بعد از مدتی، انگیزه و انرژیشما رو به اتمام می‌رود.

برای اینکه همیشه پرانرژی باشید، به روحی پر نشاط نیاز دارید. برای داشتن روحی پرنشاط و بدست آوردن موفقیت شغلی، تفریح را جزو برنامه‌های خود به حساب آورد. یکی از نکات مهم در زندگی، حفظ تعادل بین کار و زندگی است. با تفریح، مخصوصا به همراه خانواده، می‌توانید بخشی از این تعادل رو بدست آورید.

برایکسب موفقیت شغلی به توصیه‌های ان ال پی توجه کنید. این توصیه‌های حاصل بررسی علمیزندگی انسان‌های موفق است. به کار گرفتن یا نگرفتن آن‌ها به تصمیم شما بستگی دارد.افراد موفق یا با تجربه به درست بودن این نکات رسیده‌اند یا با آموزش و البته پیداکردن راه درست از طریق آموزش، قطعا کم‌هزینه‌تر است. پس پیش از اینکه با تجربه راهدرست را پیدا کنید، از آموزش‌های ان ال پی برای کسب موفقیت شغلی استفاده کنید.

گروه آموزشی پژوهشی فرشید پاکذات