داشتن آرامش ذهنی و استفاده از تکنیک آیزنهاور

استاد فرشید پاکذات در این ویدئو به موضوع آرامش ذهنی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهند که چگونه بی‌برنامگی و انجام نشدن کارها باعث نداشتن آرامش ذهنی می‌شود. سپس توضیحاتی درباره تکنیک آیزنهاور در مدیریت کارها داده می‌شود که توصیه می‌شود تا انتها این ویدئو را تماشا کنید.

  • چگونه آرامش ذهنی داشته باشیم؟
  • چه عواملی آرامش ذهنی ما را برهم می‌زنند؟
  • قاعده‌ی آیزنهاور چیست؟
  • و …