آهنگ‌های مثبت سری ۴۳

این هفته براتون ۵ آهنگ بی‌کلام مثبت و روحیه بخش داریم. امیدوارم لذت ببرید. سری دوم آهنگ‌های بی‌کلام آماده شده که می‌تونید از شنیدن به این آهنگ‌ها لذت ببرید. آهنگ‌های مثبت سری ۶۶

  • آهنگ Arwen’s Vigil از گروه موسیقی The Piano Guys
  • آهنگ قدم زدن در باران از Shoshana Michel
  • آهنگ شبیه ماه از Shahead Mostafafar
  • آهنگ رسیدن از John Herberman
  • آهنگ دور از Gabriel Alisna