از دید ان ال پی (NLP) نقش زبان در تفکر ما چیست؟ - فرشید پاکذات

از دید ان ال پی (NLP) نقش زبان در تفکر ما چیست؟

ازدید ان ال پی (NLP) نقش زبان در تفکر ما چیست؟

زندگی ما تحت تاثیر تفکر ما هست. چرا که تفکر ما با احساسات‌مون در ارتباط هست. تفکر ما تصمیمات ما رو رقم می‌زنه. تفکر ما ارتباط‌مون با دیگران رو می‌سازه. یکی از مواردی که نقش کلیدی در شکل دادن به تفکر ما داره زبان هست. پس شناخت نقش زبان در تفکر اهمیت زیادی داره. چون می‌تونه تفکر ما و در ادامه کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

در این مقاله ابتدا توضیح می‌دیم که فکر و تفکر چی هستند؟ منظور از زبان چیه؟ و زبان چه نقشی در تفکر داره.

فکرچیست و چطور اتفاق می افتد؟

برایاینکه متوجه بشیم تفکر چی هست، بیاید یک لحظه فکر کنیم و ببینیم موقع فکر کردن چه اتفاقی برای ما می‌افته؟ بیاید مثلا به درخت کاج فکر کنیم؟ اگه چند لحظه به درخت کاج فکر کنید، حتما تایید می‌کنید که کلمات و جملات مختلفی در ذهن شما مرور شدند.

برای اینکه متوجه بشیم تفکر چی هست، بیاید یک لحظه فکر کنیم و ببینیم موقع فکر کردن چه اتفاقی برای ما می‌افته؟ بیاید مثلا به درخت کاج فکر کنیم؟ اگه چند لحظه به درخت کاج فکر کنید، حتما تایید می‌کنید که کلمات و جملات مختلفی در ذهن شما مرور شدند.

فکردقیقا همین هست. در واقع به سیر در کلماتی که در ذهن ذخیره شده فکر گفته میشه.یعنی هر وقت که ما به چیزی فکر می‌کنیم، داریم بین کلماتی که در ذهن‌مون ذخیره شدهجستجو می‌کنیم. ابتدا ممکنه به یک یا چند کلمه برسیم و از اون کلمات به کلمات دیگهو این مسیر همینطوری ادامه پیدا می‌کنه. مدام چیزهای جدید به یادمون میاد تا اینکهورودی دیگه‌ای از محیط دریافت کنیم. مثل یک صدا، یک تصویر یا یک احساس.

تااینجا با تفکر و ساختار تفکر آشنا شدیم و متوجه شدیم که وقتی فکر می‌کنیم، داریمبین کلماتی که در ذهن‌مون ذخیره شده جستجو می‌کنیم. برای اینکه بتونیم نقش زبان درتفکر رو توضیح بدیم، باید بدونیم زبان چیه و از چه مفاهیمی با نام زبان یاد میشه؟

زبان چیست و از چه مفاهیمی تحت عنوان زبان یاد می‌شود؟

زبان چیست و از چه مفاهیمی تحت عنوان زبان یاد می‌شود؟
زبان یک فرایند ذهنی هست که نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری تفکر ما بازی می‌کنه

خیلی‌هازبان رو فقط به عنوان عضوی از بدن می‌شناسند. بعضی‌ها هم زبان رو معادل کلمات وجملات می‌دونند. اما زبان فراتر از این موارد هست. در واقع زبان یک فرایند ذهنیهست. زبان به عنوان یک فرایند ذهنی نقش مهمی در شکل‌گیری تفکر ما داره. بنابرایننقش زبان در تفکر روی زندگی ما اثرات قابل توجهی داره.

همونطورکه گفتیم تفکر ما از کلمات و جملات مختلفی تشکیل شده. این کلمات و جملات مربوط بهزبان هستند. زبان ما هست که این کلمات و جملات رو کنار هم قرار میده و معانی مختلفرو در ذهن ما ایجاد می‌کنه. در حقیقت جملات و کلماتی که بیان می‌کنیم و افکاری کهاین جملات و کلمات رو می‌سازند، خروجی یک فرایند ذهنی به نام زبان هستند.

پس میشه گفت زبان علاوه براینکه یکی از اعضا بدن به حساب میاد، نحوه شکل‌گیری جملات وترکیب کلمات یا به عبارتی دستور و قواعد زبان هم هست و یک فرایند ذهنی هم به شمار میاد که تفکر ما رو شکل میده. حالا با توجه به توضیحاتی که درباره ماهیت فکر و مفاهیم مرتبط با زبان دادیم، می‌تونیم نقش زبان در تفکر رو توضیح بدیم.

نقش زبان در تفکر چیست؟

نقش زبان در تفکر چیست؟
کلماتی که در ذهن ما ذخیره شدند تفکر ما رو می‌سازند

همونطورکه گفتیم، تفکر سیر در کلمات ذخیره شده در ذهن هست. بنابراین اینکه چه کلمات وجملاتی در ذهن ما ذخیره شده، در تعیین نوع تفکر ما نقش داره. کلماتی که در ذهن ماذخیره شده‌اند از کجا میان؟ بخشی از این کلمات حرف‌ها و جملاتی هست که در طی روزمی‌شنویم یا می‌خونیم.

بنابراینگنجینه‌ی کلماتی که از کودکی در ذهن خودمون ذخیره کردیم، نحوه‌ی تفکر ما رو می‌سازه.تفکر ما هم تصمیمات و احساسات ما رو شکل میدن و تصمیمات و احساسات ما زندگی وآینده ما رو ترسیم می‌کنند. بنابراین ما می‌تونیم گنجیه‌ی کلماتی که داریم رو ازبین کلمات مثبت انتخاب کنیم، یا با استفاده از کلمات منفی و همنشینی با افرادی کهتفکرات منفی دارند، ذهن خودمون رو پر کنیم از کلمات منفی.

ازجهت دیگه‌ای هم میشه نقش تفکر در زبان رو بررسی کرد. هر کلمه در ذهن هر کس دارایمفاهیم مختلفی هست. مثلا کلمه برف ممکنه مفاهیم سرما، سختی و مریضی رو در ذهن یکنفر بوجود بیاره و ذهن یک نفر با شنیدن کلمه برف ممکنه به سمت شادی و تعطیلی و برفبازی و امثالهم حرکت کنه. به همین خاطر هست که خیلی‌ها پاییز رو فصل افسردگی می‌دوننداما اخوان ثالث از پاییز با نام پادشاه فصل‌ها یاد می‌کنه.

نقش زبان تفکر: برداشت‌های مختلف ذهنی از یک اتفاق

نقش زبان تفکر: برداشت‌های مختلف ذهنی از یک اتفاق
برداشت‌های مختلف از یک اتفاق نشان دهنده نقش زبان در تفکر هست

شایدبرای شما هم پیش اومده باشه که همزمان با یک نفر دیگه، شاهد یک اتفاق بودید یا یکجمله یا حرف رو شنیدید ولی برداشت‌های متفاوتی از اون داشتید. یکی از دلایل اینمسئله، نقش زبان در تفکر یا همون تفاوت مفاهیم و معانی مرتبط با کلمات متفاوت درذهن افراد مختلف هست.

توجهبه این موضوع در برقراری ارتباط با دیگران و درک منظور اون‌ها اهمیت خاصی داره.وقتی ما جمله‌ای رو به مخاطب می‌گیم، این جمله وارد ذهن مخاطب میشه. اتفاقی که می‌افتهاینه که ذهن اون فرد به دنبال معانی مرتبط با کلمات ما می‌گرده. بنابراین برداشتیکه فرد مقابل از حرف ما داره، نتیجه‌ی مفاهیمی هست که در ذهن اون فرد ثبت شده.

بنابرایناز این به بعد اگه کسی در صحبت با ما دچار سوتفاهم شد یا این اتفاق برای خودمونپیش اومد، می‌دونیم که احتمال داره این سوتفاهم به خاطر نقش زبان در تفکر ما یافرد مقابل باشه. پس می‌تونیم کلمات خودمون رو تغییر بدیم و در انتخاب کلمات دقتبیش‌تری به خرج بدیم و به این نکته توجه داشته باشیم که پیام ما در ذهن طرف مقابلبراساس معنای کلماتی که در ذهن اون فرد ثبت شده دریافت میشه، نه معنای موجود درذهن ما.

گروه آموزشی پژوهشی فرشید پاکذات