شناخت نشانه‌ها در مسیر رسیدن به موفقیت

گاهی در زندگی ما و در رسیدن به موفقیت نشانه‌هایی پدیدار می‌شوند که می‌توانند ما را به اهدافی که داریم و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم نزدیک‌تر کنند. استاد فرشید پاکذات در این ویدئو به موضوع نشانه‌ها در زندگی و اینکه چگونه آنها را شناسایی کنیم می‌پردازند.

  • شناخت نشانه‌ها
  • چه زمانی نشانه‌ها را پیدا کنیم
  • رابطه موفقیت و شناخت نشانه‌ها
  • اهدافی که داریم
  • و ..