«فرشید پاکذات» با افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی متناسب، به تمام فارسی زبانان دنیا کمک می‌کند تا برای موفقیت در زندگی، حل مشکلات مالی و مسائل خانوادگی، رسیدن به ثروت، غلبه بر ترس‌ها، تقویت اعتماد به نفس، افزایش خلاقیت، تربیت ضمیر ناخودآگاه، تنظیم اهداف و حل مشکلات مختلف زندگی خود تلاش کنند و زندگی شادتری داشته باشند. با پیوستن به خانوادۀ فرشید پاکذات، جدیدترین اطلاعات مورد نیاز شما برای‌تان ارسال می‌گردد.

با عضویت از تخفیفات ویژه اعضا برخوردار شوید

چطور با هوشمندانه خرج کردن پول می‌توانید شادی بخرید؟

چطور با هوشمندانه خرج کردن پول می‌توانید شادی بخرید؟

خیلی‌هااعتقاد دارند با پول نمی‌توان شادی خرید. اما تحقیقات علمی ثابت کرده است که باهوشمندانه خرج کردن پول می‌توان به شادی رسید. فقط باید بدانید این پول را چگونه ودر چه راه‌هایی خرج کنید تا بتوانید با آن برای خود شاید بخرید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

خیلیاز افرادی که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارند، بارها و بارها در زندگی به خود یااطرافیان می‌گویند که با پول نمی‌تواند شادی خرید. فکر می‌کنید این حرف تا چه حددرست است؟ به نظر می‌رسد این جمله بیش‌تر برای دلداری دادن به خود برای ثروتمندنشدن کاربرد دارد.

در ادامه نتایج تحقیقاتی که در مدرسه کسب و کار دانشگاه هاروارد انجام شده را مشاهد می‌کنید. این تحقیقات نشان می‌دهد ۵ راه برای خرج کردن پول می‌تواند باعث شادی ما بشود.

۱- خرج کردن پول برایکسب تجربیات بهتر

کسب تجربیات بهتر
یک سفر لذت بخش می‌تواند شادی قابل توجهی برای شما به همراه آورد

اکثرافراد کار می‌کنند تا نیازهای مادی زندگی را تامین کنند. پول درمی‌آورند تابتوانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. همین مسئله باعث می‌شود شادیکمتری را در زندگی تجربه کنند.

اینافراد تصور می‌کنند چون با خرید کالا، چیز قابل لمسی را بدست آورده‌اند خرید خوبیانجام داده‌اند. اما با هزینه کردن برای یک سفر یا گردش کوچک، چیزی بدست نیاورده‌اند،در نتیجه پول خود را دور ریخته‌اند.

اماتحقیقات ثابت کرده با هزینه‌ کردن برای کسب تجربیات لذت بخش مثل سفر، لذت بیش‌ترینسبت به هزینه کردن برای خرید کالاهایی مثل خودرو بدست می‌آوریم. از ۲ زاویه می‌تواندلیل این مسئله را توضیح داد.

وقتیکالایی را می‌خریم، بخش قابل توجهی از شادی ما به خاطر بدست آوردن یک چیز جدیداست. بنابراین بعد از گذشت مدت کوتاهی، این کالا تازگی خود را از دست می‌دهد ودیگر باعث شادی ما نمی‌شود. اما تجربه یک سفر، اینطور نیست.

ازطرف دیگر یک تجربه‌ی خوب، مستقیما روی احساس ما اثر می‌گذارد. اما احساس خوب ما ازخرید یک کالا، وابسته به خود آن کالاست. واضح است، کاری که به طور مستقیم رویاحساس ما تاثیر می‌گذارد، هم اثر گذاری بیش‌تری دارد و هم این اثر گذاری ماندگارتراست.

یکی از عواملی که باعث احساس شادی در زندگی ما می‌شود، حفظ تعادل بین کار و زندگی است. با خرج کردن پول برای تفرح، قدم بزرگی در حفظ این تعادل برمی‌داریم.

به همین خاطر است که اوشو، عارف و فیلسوف هندی می‌گوید:

زندگی را زندگی کنید، نه این که آن رادر تلویزیون تماشا کنید.

۲- خرج کردن پولبرای چیزهای کوچک به جای چیزهای بزرگ

خرج کردن پول برای چیزهای کوچک به جای چیزهای بزرگ
خریدهای کوچک یا تفریحات کوچک می‌توانید شادی بیشتری بدست آورید

خیلیاوقات مجبوریم برای بدست آوردن چیزهای بزرگ پس‌انداز کنیم. بعضی از این چیزهایبزرگ جزو موارد ضروری زندگی هستند. اما گاهی اوقات اینطور نیست.

مثلاخیلی‌ها پول خود را برای سفر به یک نقطه خاص از اروپا پس‌انداز می‌کنند. بهتر استبرای بدست آوردن شادی روش خود را عوض کنید. به جای اینکه پول خود را برای یک سفررویایی و البته پر هزینه پس‌انداز کنید، آن را برای انجام چندین سفر کوچک خرجکنید.

تحقیقاتیدر آمریکا روی افرادی با سطوح درآمدی مختلف در این رابطه انجام شده. این تحقیقات نشانمی‌دهد افرادی که هر از گاهی خود را به یک فنجان چای، پیک‌نیک، سینما رفتن و… مهمانمی‌کنند، در زندگی به نسبت افرادی که با همان بودجه، تفریحات پر هزینه‌تری انجاممی‌دهند، شاد‌تر هستند.

محققانتوصیه می‌کنند: به جای خرج کردن پول خود برای خرید ۱ چیز بزرگ، آن را برایخرید چندین چیز کوچک هزینه کنید.

وقتیشما یک چیز بزرگ می‌خرید، تا چند روز به شدت خوشحال هستید. اما این احساس فقط چندروز دوام دارد. پس باید تا جمع شدن پول‌ها برای خرید بزرگ بعدی صبر کنید. در صورتیکه با خرید چیزهای کوچک، شادی‌های کوچک بدست می‌آورید و می‌توانید احساس شادیِبعدی را با خرید کوچک بعدی بدست آورید.

ازطرفی اثر هر کدام از شادی‌های کوچک در درون شما محو نمی‌شود و به شادی‌های کوچکبعدی اضافه می‌شود. علاوه براین مجموع این شادی‌های کوچک، از یک شادی بزرگ اثربیشتری در احساس شما دارد.

۳- خرج کردن پولبرای دیگران، نه برای خود

خرج کردن پول برای دیگران، نه برای خود
بخشی از پول خود را برای شاد کردن دیگران هزینه کنید

فکرمی‌کنید برای بدست آوردن شادی، باید پول را برای خودتان خرج کنید یا دیگران؟ اینسوال در تحقیقی از افراد مختلف پرسیده شد. اکثر افراد اعتقاد داشتند که پول راباید برای خودشان خرج کنند تا شاد شوند. اما نتیجه‌ی تحقیقات علمی جواب دیگری بهما می‌دهد.

فکرمی‌کنید چرا خرج کردن پول برای دیگران بیش‌تر باعث شادی ما می‌شود؟ زیرا این کارنوعی مهربانی کردن است. مهربانی کردن به دیگران یکی از موثرترین راه‌هابرای ایجاد حس شادی در انسان به حساب می‌آید.

وقتیبا مهربانی کردن باعث شادی دیگران می‌شویم، هر چند این شادی کوچک باشد، حس خوبشادی را در درون وجود خود نیز احساس می‌کنیم. می‌توانید این کار را امتحان کنید.نیاز نیست زیاد هزینه کنید. دوست خود را به یک فنجان چای در هوای سرد مهمان کنید، برایهمسر خود یک شاخه گل بخرید و احساس شادی را در وجود خود تجربه کنید.

مهربانی کردن از سوی دیگر هم تاثیر مثبتی در زندگی ما دارد. بر اساس قانون کارما، اگر کار ما حسی را در دیگران ایجاد کند، جهان هستی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به همان میزان احساس، با اتفاقات مختلف درون ما ایجاد شود. بنابراین خرج کردن پول برای دیگران، به طور غیر مستقیم باعث افزایش شادی در زندگی ما می‌شود.

۴- الان خرج کنیداما بعد مصرف کنید

الان خرج کنید اما بعد مصرف کنید
سعی کنید از لذت انتظار بهره‌مند شوید

فرضکنید یک نوشابه برای خود می‌خرید. فکر می‌کنید تفاوتی بین اینکه آن نوشابه را درهمان لحظه بنوشید یا این کار را بعدا انجام دهید وجود ندارد؟ بین این دو کارتفاوتی به اندازه شادی بیش‌تری که تجربه می‌کنید وجود دارد.

وقتی شما چیزی می‌خرید و آن را در همان لحظه مصرف می‌کنید، پدیده‌ی انتظار را در جا از بین می‌برید. انتظار پدیده‌ای است که احساس ما را تشدید و تقویت می‌کند. اگر نگران باشید، انتظار نگرانی را تشدید می‌کند. اگر شاد باشید، انتظار شادی را بیش‌تر می‌کند.

وقتیبرای خودمان چیزی می‌خرید، شاد می‌شویم. اگر به محض خریدن کالا (مثلا نوشابه) آن رامصرف کنیم، شادی خود را در همان لحظه مصرف کرده‌ایم. اما اگر کمی انتظار بکشیم،انتظارِ شادیِ نوشیدن نوشابه، به شادی نوشیدن نوشابه اضافه می‌شود.

برایدرک بهتر این مسئله یک مثال دیگر می‌زنیم. فکر می‌کنید اگر به شما خبر دهند کهقرار است همین حالا به یک مسافرت بروید بیش‌تر خوشحال می‌شوید یا اینکه یک ماهزودتر خبر سفر را به شما بدهند؟ در کدام حالت شادی بیش‌تری را تجربه می‌کنید؟

۵- خرج کردن پولبرای خرید زمان

خرج کردن پول برای خرید زمان
با پول برای خود زمان بخرید تا لحظات خوب را بیش‌تر تجربه کنید

فرضکنید قرار است به یک مسافرت بروید. اگر با قطار عادی سفر کنید ۷ ساعت در راههستید. اما سفر با قطار تندرو ۵ ساعت طول می‌کشد. هزینه‌ی سفر با قطار عادی ۲۰هزار تومان و هزینه‌ی سفر با قطار تندرو ۳۰ هزار تومان است. این یک مثال ساده استکه خرج کردن پول برای خرید زمان را توضیح می‌دهد.

دلیلاینکه خرج کردن پول برای خرید زمان باعث شادی بیش‌تر ما می‌شود کاملا روشن است.شما در این شرایط یا از زمان خود هزینه می‌کنید یا از پول خود. یا پول خود را نگهمی‌دارید و زمان خود را برای انجام کاری که باعث شادی شما نمی‌شود (سفر طولانی‌تر)هزینه می‌کنید، یا پول خود را برای زودتر رسیدن به حس شادی هزینه می‌کنید.

در واقع اگر پول خود را برای خرید زمان هزینه کنید، بخشی از عمر خود را که فاقد شادی است، به لحظاتی تبدیل می‌کنید که همراه با شادی هستند. یعنی تبادل زمان بدون شادی با زمان همراه با شادی.

قطعادر زندگی همه‌ی ما کارهایی هست که از انجام آن‌ها احساس شادی نمی‌کنیم. بنابراین درصورتی که پول لازم را دارید و به شادی بیش‌تری در زندگی می‌خواهید، کمی از پول خودرا برای انجام ندادن آن کارها هزینه کنید و انجام آن کارها را به شخص دیگری واگذارکنید.

همانطور که می‌بینید، با پول می‌توان شادی را خرید، فقط باید روش خرج کردن پول را به خوبی بلد باشیم. امیدواریم با کسب ثروت بتوانید زندگی شاد‌تری را تجربه کنید.

گروه آموزشی پژوهشی فرشید پاکذات