تکنیک عملی استفاده مثبت از ۳ ویژگی مهم انسان

بنا به درخواست دوستان مبنی بر اجرای یک تکنیک عملی توسط استاد فرشید پاکذات، در این ویدئو به این موضوع پرداخته می‌شود.

هر انسان می‌تواند از ۳ ویژگی خود و با تکنیکی که ان ال پی می‌گوید، آرامشی بی‌نظیر کسب کند. در این ویدئو استاد پاکذات به این موضوع و اجرای این تکنیک می‌پردازند.

  • اهمیت نیمکره‌ی چپ و راست
  • ضمیر ناخودآگاه چیست
  • چگونه از ضمیر ناخودآگاه استفاده کنیم
  • حافظه‌ی آکاشیک
  • و ..