خانم کیسی براون کارآفرین و مشاور کسب و کار در این سخنرانی از چگونگی تاثیر بر ذهن مشتریان خود برای کسب ثروت بیشتر صحبت می کنند.
آیا می دانستید طبق آمار رسمی در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر کارمندان مرد 20% بیشتر از کارمندان زن حقوق دریافت می کنند؟(این اختلاف قطعا در ایران بیشتر می باشد).

و این موضوع در مورد کارآفرینان مرد و زن نیز وجود دارد و مردان کارآفرین درآمد بیشتری از زنان دارند.

حال باید از خود پرسید چطور می توان روند را تغییر داد. با تماشای این سخنرانی تکنیکی عملی را آموزش خواهید دید. لطفا نظر و یا تجربه خود را در زیر این پست کامنت کنید.