سمینار قزوین در اداره آب - فرشید پاکذات

سمینار قزوین در اداره آب

سمینار قزوین در اداره آب

سمینار قزوین در اداره آب

سال ۹۲ دوره ۲ ماهه

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

محل برگزاری: سازمان تبلیغات اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: بیش از ۵۰۰ نفر

سمینار در قزوین

سمینار استاد پاکذات در قزوین

فرشید پاکذات در قزوین

سمینار موفقیت در قزوین