0
02143000313

ممیزی ارزش‌ها چیست و چه کاربردی دارد

ممیزی ارزش‌ها ابزاری است برای ارتباط زبانی که به تعریف و تثبیت باورهای کلیدی کمک می‌کند تا ارزش‌های اساسی که با این باورها ارتباط دارند آشکار شوند. برای رسیدن به هدف خود و آشکار کردن ارزش های خود باید باور داشته باشیم این‌ها امکان پذیرند هستند حتی اگر مطمئن نباشیم که اتفاق خواهند افتاد.

فرآیند ممیزی ارزش‌ها

فرایند ممیزی ارزش‌ها با استفاده از کلمات کلیدی انجام می‌شود و اطمینان ایجاد می‌کند که فرد نظام باورهای ضروری برای تحقق بخشیدن به ارزش‌های اساسی را دنبال می‌کند. بر اساس شناخت خود از جهان، تجربه‌های مرجع، منابع و لوازم منطقی که در اختیار داریم باورها و ارزش‌های خود را می‌سازیم و آن‌ها را تقویت می‌کنیم.

مطالعه کنید: باورها و تاثیر باورها در زندگی

این‌ها شکل دهنده‌ی دلیلی هستند برای این پرسش که چرا بعضی باورها در صدر قرار می گیرند؟ برای اینکه به باورهای خود متکی باشیم یا بتوانیم در باورهای دیگران نفوذ کنیم باید به دنبال دلیل‌های خوب باشیم. هر چه برای باور کردن موضوعی دلیل بیشتری داشته باشیم احتمال باور یافتن به آن بیشتر خواهد بود و این فرایند شامل یافتن پاسخ برای چند سوال مبتنی بر چرا است.

استفاده از کلمات ربط

با کمک کلمات ربط ایده‌ها را به یکدیگر و ارزش‌ها را به تجربه‌های خود مرتبط می‌کنیم. کلمات ربط شامل موارد زیر می‌گردد:

 • زیرا
 • تا زمانی که
 • در آن‌ صورت
 • همان‌طور که
 • هر وقت
 • بعد از
 • لذا
 • بنابراین
ذهن و زبان
به کمک ممیزی ارزش‌ها می‌توان کلمات و واژه‌های ربط را به دیگر کلمات مرتبط کرد

برای مثال اگر بخواهیم عبارتی ارزشی ایجاد کنیم مانند «یادگیری، بسیار مهم است» و این عبارت را با کلمه‌ی ربط «به دلیل اینکه» ادامه دهیم، به سمت شناسایی عامل این نتیجه‌گیری هدایت می‌شویم. کلمات ربط متفاوت، ابزارهایی برای کشف و ممیزی جنبه‌ها و دلیل‌های مختلف ارزش یا معیاری خاص هستند. روش کار به این صورت است که ارزش خاصی را انتخاب و مرتب از تک تک کلمات ربط برای استخراج تصورها و فرض‌های مرتبط با آن ارزش استفاده می‌کنیم.

بیشتر بخوانید  سطوح یادگیری چگونه به ما کمک می‌کنند (بخش دوم)

مثال‌ها

برای مثال اگر شخصی بخواهد باور خود را درباره‌ی ارزش سلامتی قوی‌تر کند فرآیند از وضعیت آن ارزش خاص شروع خواهد شد یعنی از اینکه سلامتی مهم و مطلوب است شروع خواهد شد. با ثابت حفظ کردن این عبارت ارزش شخص باید از کلمات ربط استفاده و تک تک دلیل‌های تقویت کننده‌ی این باور را استخراج کند.

در این حالت بسیار مهم است که هر جمله‌ی جدید دارای کلمه‌ی ربط با کلمه‌ی «من» شروع شود زیرا کمک می‌کند شخص خود را همواره با قضیه درگیر ببیند. در نتیجه از کلیشه‌ای شدن بحث جلوگیری می‌کند. عبارت‌های جدید زیر شکل خواهند گرفت:

سلامتی مهم و مطلوب است

 • زیرا من
 • بنابراین من
 • هرگاه من
 • اگر من

با پیدا کردن و استخراج دلیل های تقویت کننده باور، شما مجموعه‌ای از ایده‌های هماهنگ و مثبت دارید که به ارزش مورد نظر کمک می‌کند. با پیدا کردن دلائل اجزای رسیدن به هدف و انگیزه‌ها و حتی اعتراض‌های احتمالی موجود در مسیر را می‌توان پیدا کرد.

چه امتیازی می دهید؟
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.